Päivitetty 13.10.2021

-----------------------------------

Alla olevasta linkistä
löytyy

ruokavinkki

Samalta sivulta löydät myös linkkivinkkejä.

Meidän alla olevilla pikakuvakkeilla löydät ruokaohjeita nopeasti.

Grilli- ja parillaherkkuja

Savustetut

Pastaruokia

Perunaruokia

Riisiruokia

Uuniruokia

Pataruokia

AirFryer, ilmafriteerausruokia

Öljyfriteerausruokia

Grillivartaat

Meidän yllä olevilla pikakuvakkeilla löydät ruokaohjeita nopeasti.

-----------------------------------

Käytä sivustollamme olevaa Googlen Oma Hakua, löydät nopeasti ja helposti haluamasi ohjeen esim. käyttämällä raaka-aineen nimeä tai valmistustapaa mm. savustettu, paistettu jne.

-------------------------------

Maanjäristykset reaaliajassa Espanjassa

--------------------------------

Niño:

Kaasun käyttö Espanjassa

Espanjan kansalaisuuden hakeminen

Päivitetty 23.9.2021

--------------------------------

Copyright

Sivuston ja kuvien osittainenkin kopiointi on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Воспроизведение любой части этого сайта без нашего письменного разрешения запрещено.

No part of this site may be reproduced without our written permission.

Ninguna parte de este sitio puede reproducirse sin nuestro permiso por escrito.

Sivuston sisältöä ei saa kopioida kaupallisessa tarkoituksessa.

Kaikki oikeudet pidätetään - All Rights Reserved

© carloskokki.com

Lue tekijänoikeuslaista täältä

---------------------------------

Linijoila taas

Hölökyn kölökyn!

Mie se vain täälä.

Ihan ensimmäiseksi mie pyyän teiltä antheksi ko mie en ole kiriot-
tanut teile pitkhän aikhan.

Siittä on melekein kohta vuosi aikaa ko mie viimeksi kerkesin tei-
le kertomhan kuulumisia.

Mutta son kuulkaa tämä nykynen niin kauhian kiihreinen elämäntapa,
että ei sitä joka paikhan kerkiä.

Kaikenlaista täsä on sattunu ja tapahtunu, miepä nyt teile yritän ker-
tua net kiihkeimmät jutut.

Alotethanpa vaikka tuosta serkkulikasta, siittä joka assuu sielä pää-
kaupunki seuvula.

Soli saanu syksylä oikian pisnesitean, jolla se sitte rahottaa olemist-
han.

Sen itea oli se, että se alkaapi myyhmän käytettyjä pikkuhousuja ja
pyysi minua lähettämhän sille täältä epsaniasta niitä pikineitä, ko net
on nuisa kiinalaisisa kaupoisa niin palion halavempia ko Suomesa.

naisten_alushousuja_naima_aslak.jpg

Mie sille niitä lähetin aluksi 150 kappaletta, kyllä net postisa vähän
ihimetteli ko net luki siittä pakettikortista että pikkuhousuja.

Sielä virkailija kysy, että eikö Suomesa ole pikkuhousuja myytävänä
ko pittää täältä niitä lähettää.

Ko se paketti oli menny perile, niin se serkkulikka oli alakanu oikein
urakala pitähmän niitä pikineitä jalashan ja päästäny niihin vähän om-
maa hajuhhan.

Sitte soli laittanu ilimotuksen nethin, että myyhän käytettyjä pikkuhou-
suja, mukana myös haju.

Nethän oli menhe ko kuumile kivile, mutta sille oli tullu valituksia ko
posti oli toiminu niin hithasti, että hajut oli karahne melekein kokohnan.

vakuumikone_naima_aslak.jpg

Mie sille lissää niitä alushousuja lähetin ja soli käyny ostamasa paikal-
lisesta marketista semmosen vakuumikonhen, jolla se sitte sai pussit-
taa net alushousut ilimatiihvisti, että kaikki käryt pyssyy tuohreina
asiakhaile asti.

Kyllä sitä on kaikenlaisia housunnuuskijaa täsäki maalimasa, mutta
hyvä son kuitenkin että niitäki on että se serkkulikka saapi maksettua
vuokransa ja saapi ostaa ruokaa, vaikka nestepaastola son kyllä enim-
mäkshen.

Miepä annan sen hoitaa pisneksensä ihan rauhasa, mie en niihin puutu.

Muistattahan tet että mie järiestin net vestivaalit silloin syksylä, ja net
oli iso menestys.

Meilä oli sielä oikein kunnon tiskovalot ko essiintyjät oli lavala.

mini_moottoripyora_naima_aslak.jpg

Ja pake stakela meilä oli käytösä tuomonen näppärä mopo, jolla sai
sitte kurvaila lavan taka pukuhuohnesta.

Lippuja myythin niin palion, että net meinas loppua kesken, mutta on-
neksi mulla oli tuo tulostuskone, jolla mie sain painettua lissää lippuja.

Niitä myythin melekein 5000 ja mulla oli sielä se maitolavan rinsessa
essintyymäsä ja ko se laulo sen te va kukku te, niin kansa hurras ja
taputtivat niin kovasti, että Anita lensi pershelhen ilimanpaihnesta.

Se mejän Rooke lenti silloin syksylä tänne niile vestivaaleile sieltä
Tamperhelta, ko sieltä oli suora lento niile toisile variovestivaaleile.

Täälä se Rooke sitte pailasi koko viikon ja ko tuli kotialähön aika, niin
se lenti takasin Tamperhele ja se sai kauhiat raumat sillä lennola, ko
se melekein kaapahtin.

Rooke riepu kärsi niin pahasti sillä lennola, että se joutu jäähmän sai-
raslomale joka kesti tammikuun lophun asti, soli niin järkyttyny siittä.

Sielä se kotohnan oli monta kuukautta sisälä ko se ei uskalanu mennä
ulos, ruokaa se tilas paareista kothin tuotuna ja netistä kissoile hiek-
kaa ja purkkiruokaa.

Nyt sillä on vahinkonkorvausasia menosa sen lentoyhtiön ja järiestäjän
kans, saapa nähä kuinka palion se saapi korvauksia.

Se laitto sen korvaushakemuksen amerikanmalhin heti alakajaisiksi
milijoohnan euhron.

Onneksi se Rooke on nyt jo vähän parempi, vaikka kyllä sillä taas täsä
vasta mieli järkky ko kuulia uutisia ulukomaailmasta, mutta onneksi
siittä ei kuitenkhan ole tullu sompi.

bling_bling_lenkkarit_naima_aslak.jpg

Nyt se Rooke käypi jo semmosila terapiakävelyilä ko sillä on semmoset
plinkplink-lenkkarit, näkkyy kaivolta kotia ko käveleepi pitkin raittia.

Son sielä Suomesaki kohta tuo kevät, vaikka johan net on sitä vaahon-
he telekkarisa jo monta viikkua, mutta aina on tullu takapakkia ko onki
tullu lunta tai ainaski pakkasta.

Kyllä son kuulkaa niin, että kevät tullee sitte ko on tullakshen eikä
silloin ko säätietottajat sitä ennustaa.

superkuu_2016_naima_aslak.jpg

Mutta miepä kävin kattomasa syksylä sitä superkuuta, joka nousi tuol-
ta vuoren takkaa ihan yhtäkkiä kauhila vauhila, ei siinä meinannu ka-
merakhan pysyä peräsä ko se kuutamo nousi taihvale.

superkuu_taysikuu_marraskuu_2016_naima_aslak.jpg

Alusa soli ihan semmonen oranssinpunanen ja siittä se sitte vaihto vä-
riä tuomoshen keltashen.

En mie ollu ainua joka oli sitä kuutamua kattomassa siinä parkkipai-
kala.

Sitte ko se kuu oli noussu ylös, niin met sitte siinä uluvothin ko suet.

Son se kuuhullujen kuttuhuuto, eikä sinä yönä sitte nukuttu ollenkhan.

Aina-Impiki kävi täälä Vuenkirolasa vähän sisustamasa asuntoja.

Mutta ennen ko se tänne Epsanihhan tuli, niin sehän kerkes parhin
kerthan käyhmän sairaalasaki.

Kerran soli oottanu ensiavusa 3 tuntia eikä kukhan ollu tullu kattom-
han sitä ja soli sitte lopula päättäny lähtiä kotia.

Seuraavana päivänä sille oli sitte soitettu sieltä sairaalasta, että mihin-
kä sie eilen illala katosit ja Aina oli sanonu niile, että kotia mie lähin
ko kukhan ei tullu kattomhan minua.

suolaliuospullo_sairaala_naima_aslak.jpg

Toisela kertaa soli niin huonosa kunnosa että soli pantu tiphan ja siittä
tipasta soli sitte saanu niin palion virtaa, että soli ihan selehvien ottanut
itesthän.

Sitte ko sille oli tuotu ruokaa, niin soli sanonu että antakaa sitä tippaa
vielä pari pullua, niin ei tartte tehä sitte ruokaa viikonloppuna ollenkhan.

verensokerin_mittauslaite_naima_aslak.jpg

Mutta son kuulkaa vishin joku sukuvika tuo ko nuita saihrauksia alakaa
tulehman.

Ei se riitä että mulla on tuo happilaite ko mie nukun, minun pittää siinä
välisä vielä mitata tuota sokeriaki ko net arvot meinaapi aina välilä vä-
hän heitelä.

Nuitten sairaalareissujen jäläkhen se Aina-Impi sitte lenti tänne Epsa-
nihhan tekehmän niitä pieniä pintaremontteja suomalaisile.

pienta_pintaremonttia_naima_aslak.jpg

Mutta se sano, että ei se ennään tule tänne niitä tekehmän ko net suo-
malaiset on kuulema niin huonoja maksamhan, vetkuttelevat maksun
kans ja kaikki pitäs saaha ilimaseksi tai ainaki melekein.

Sillä oli muutama kohe jota se remontteeras ja soli sitte hommannu
auton jolla se sitte sukkuloi niitten väliä.

Vuenkirolasa net kaupunkin miehet oli päättänhe, että net suojellee
niitä puita joita net oli sinne kavun varrele istuttanhe ja laittanhe niit-
ten ympärile semmoset rautakaaret.

rikkoontunut_auton_keula_naima_aslak.jpg

Niihin se Aina-Impi sitte onnistu autonsa saahman kiini, siinä soli ollu
etupuskurista kiini ko täi paskasa.

Kyllä sillä oli tullu muutama valittu sana miehlen ja oli se kuulema niitä
päästäny suusthanki ulos.

Nyt se kuulkaa mie olen virallisesti aikunen, ko se viiskymmentä on
mittarisa.

villasukat_viinia_kuohuviinia_naima_aslak.jpg

En mie kyllä ittiäni niin vanhaksi vielä tunne, mutta vishin sitä on vanha
ko mie sain lahajaksi viiniä ja villasukkia monta paria.

Oli niile kaikile kyllä käyttyä viime talavena, ko mie en tykkää olla pa-
lelluksisa.

Mulla on tarpheksi vaahteja päälä sisälä ja ulukona ja kotona mie piän
lämmitystä päälä ettei pääse vilu kappasehman.

Mutta sitä viienkympin villitystä mie etehlen ootan, mutta ei sitä ole
vielä näkyny, son tainnu posti hukata sen minun villityksen.

Naima-Ulias on käyny kovasti koulua ja saanu hyviä numeroita kok-
heista ja ollu muutenki ahkera.

Opettaja oli sanonu että son joskus liiankin ahkera ko se tekkee etu-
käthen tehtäviä.

On se kumma ko net opettajat ei ymmärrä että joku voipi tehä ylimää-
rästä, niin net laittaa sitä vilima-viestiä äitile, että pittää kieltää yli-
määrästen tehtävien teon tai muuten jääpi jäläki-istunthon.

Hilla se oottaa sinne kouhlun menua, mutta sillä on vielä monta vuotta
aikaa siihen, että kyllä siinä varhman ehtii mieliki muuttua parhin kert-
han.

Ko mie sielä Suomesa piipahin viime kesänä, niin mie kävin semmosi-
sa lavatansseisa ja sielä mie törmäsin minun täthin Hiiva-Liishan.

Se sano, että son lopettanut viinaksien juomisen ja on alakanu syöh-
män vain hetelmiä, etupääsä appelsiinejä ko net on niin mehukhaja ja
niistä saapi C-vitamiiniä.

Sillä oli sielä tansseisaki niitä appelsiinejä laukullinen ja niitä se sit-
te söi koko illan.

Kyllä siinä moni katto kummishan ko Hiiva-Liisa ei ottanu mithän muu-
ta ko niitä hetelmiä, mutta soli jokasen hetelmän jäläkhen aina vain
enemmän huppelisa.

appelsiini_ja_laakeruisku_naima_aslak.jpg

Se sano kaikile että son sokerihumalasa, mutta oikiasti sillä oli niisä
hetelmisä pirtua jota soli niihin ruiskuttanut lääkeruiskula.

Pirtua soli saanu elläinlääkärihariottelijoilta ko soli sanonu että pittää
porojen turkhin sivellä sitä ettei sääsket kuppaa niitä.

Sattu sille minun toisele tätile pikkunen haaveri ko soli lähtenyt kapa-
kista kotia pyörälä.

Sillä ei ollu kypärää matkasa ja se lähti ajahman pyörälä ja näytti sitte
vähän nuorisole, että kuinka sitä keulithan polokupyörälä.

Huonostihan siinä kävi ja soli kaatunu selählen kathun ja lyöny päänsä
kathun.

Siinä soli sitte vähän aikaa tyrmäsä maannu ja joku oli tilannu paikale
ampulanssin, mutta justhin ennen ko se ampulanssi pääsi paikale, niin
tätiki oli vironnu ja hypänny pyörän pääle ja karhauttanut karkhun.

Sitte myöhemmin sille selevisi, että sillä oli hiushalakiama pääsä ja
sen jäläkhen son käyttäny aina kypärää pääsä ko pyöräileepi.

Sen saman se oppi tuo Porno-Hiiren isäki ko soli sielä Kitimarketin ty-
hyjälä parkkipaikala kurvaillu laajoila kaarila iltamyöhhän.

Sillä oli alakanu lapsettamhan niin palion, että soli ajanu semmosen
kärrysuojan läpi, eikä ollu hoksannu että sielä toisesa pääsä on tanko
ja soli siihen rautatankhon ajanu ja sen jäläkhen soli lentäny ohojaus-
tankon yli asvalthin.

Päänsä soli lyöny niin pahasti että siittä tuli verta ja taas oli jonku pi-
täny soittaa ampulanssia paikale, ja net oli sitten viehne sen ensiap-
hun tikattavaksi.

7 tikkiä sille oli päähän laitettu ja ko arki oli koittanu, niin soli menny
ja ostanu pyöräilykypärän.

Kyllä se kannattaa pittää muutaki pääsä ko lippalakkia ja luottaa sii-
hen, että se luupää kestääpi kovakki kolhut.

Mie kävin tuosa maakuntamatkala Carloksen kans.

hevosen_paskaa_sakissa_naima_aslak.jpg

Met käythin tuola sisämaasa mutka, ko mie olin sille tilannu hevosen-
paskaa, että se saapi laittaa sitä kasveihlen.

Mie siinä kyytisä ookasin, Carlos otti ja kurvaili autola pitkin mootto-
ritietä, sielä oli semmonen villin lännen meininki ko net hoppuhousut
kiilaili aina ethen.

Kerran sieltä yheltä sivutieltä meinas yks nuori kolli aijjaa eesä ajavan
auton kylykhen ko sieltä kiihotuskaistalta kiilas ethen.

Siinä met sitte kans painethin jarrua ja koukathin toisen kaista kautta
ja met selevithin pelekälä säikähykselä.

espanjalainen_liikennemerkki_naima_aslak.jpg

Oli net semmosen uuen liikenemerkin laittanhe sinne tien laithan, soli
kyllä justhin sopiva sinne tiele.

remonttikohde_malagassa.jpg

Siinä samala reissula mulla tuli uus liikeitea ko mie näin sen yhen koht-
hen jonka se Aina-Impi remontteeras sielä tien laijala, sielähän vois
järiestää semmosia ohielmannauhotuksia ja myyä niitä sitte suomalai-
sile telekkarikanavile, jotaki semmosta tosi-tv sariaa mie aattelin.

palanut_toyota_auris_naima_aslak.jpg

Pari päivää myöhemmin se Carlos soitti mulle ja sano, että se hevosen-
paska oli ollu niin ätysää tavaraa, että sillä oli autosta peltit palahne
ko soli jättänyt sen paskasäkin sinne peräkonthin.

Nyt sillä on auto maalaamola ja net yrittää tuulettaa sitä sielä koriaa-
mola raikhaksi.

Mie solen aina halunnu mennä kattoman tuone Malakan Rosaleetan
tationile jalakapallua, vaikka en mie mithän urheiluihimisiä olekhan.

rosaledan_jalkapallostadion_katsomo_naima_aslak.jpg

Niinhä mie netistä liput varasin sinne ja otin mukhan tuon Lyylin joka
oli täälä Malakasa lommailemasa.

Sielä met sinne ylärivilä istuthin Lyylin kans ja katothin ko Malaka
voitti Parsseloonan 2-0.

rosaledan_jalkapallostadion_malaga_naima_aslak.jpg

Onneksi se Malaka voitti, niin ei menny mulla hukhan se kannatus-
huivin osto, kyllä siinä passas huivia heiluttaa voiton kunniaksi.

Lyyliki huuti niin kovasti että sillä lähti ääni ja loppuajan lomastahan
seraakku ko varis.

Sattu se mullekki pikkunen vahinko tuosa joku aika sitte ko mie olin
sielä Luosthola vähän paikkoja tarkistamasa.

Mie otin eshin sen minun vanhan mootorikelekan ja mie siittä aatelin
net karstat pölhäyttää pois ja kaasuttelin pitkin aapaa.

Sitte mie näin semmosen ison kinoksen ja aattelin että tuosta mie hyp-
päytän kelekkaa niinko net kilipa-ajajat konsanhan.

Mutta ei se mennykhän niinkö mie olin suunnitellu, ei se kinos olluk-
han semmosen hyppyrimäinen, soli semmonen pehemiä ja mie menin
siittä vauhila läpi sen kinoksen takana olehvan pusikhon.

kuollut_kettu_naima_aslak.jpg

Siinä rytäkäsä sitte kävi köpelösti ketule, joka sattu olemhan sielä
pusikosa leppäilemäsä.

Nytte se saapiki sitte leppäilä ihan rauhasa ko sillä lähti nirri poies
siinä törmäyksesä.

Mie siittä se turkista tuole Lyylile teen kettupuuhkan ens talaveksi
että se saapi rehevastella ko kulukeepi kaupunkila.

Son kuulkaa tuo moottorikelekka semmonen kapistus että sen kans
pittää olla varovaine ja aijaa vain niilä reiteilä joita net virkamiehet
on piirtänhe.

Mie kuulin täsä yhen taphauksen että kaks äijää oli umpipäishän ajah-
ne moottorikelekala semmosela sivutielä reen kans ko net oli tulhe pi-
likiltä.

Sitte net oli yhen auton kylykhen perruuttanhe sillä kelekala ko niiltä
oli vähän aikasemmin menny aisa poikki siittä reestä, sitte net oli
lähtenhen karkhun ennen ko polliisiit oli ehtinhe paikale.

Mutta net oli sitte saatu vähän myöhemmin kiini ko net oli tulhe ha-
kehman autola sitä rekiä sieltä tienposkesta, silloin net polliisitki oli
ehtinhe paikale ja net oli antanhe niile sakot liikenthen vaarantami-
sesta ja rekisteröimättömälä kelekala ajosta.

Kyllä son kuulkaa niin, että tyhymyyestä sakotehtan.

naima_aslak_lapinjatka.jpg

Nyt mulla on silimä mustana ja naama täynä arpia ko net oksat raapi
sen verile, mennee kyllä pitkä aika ennen ko naama on taas silonen.

sahkokayttoinen_patjan_lammitin_sahkohuopa_naima_aslak.jpg

Siihen asti mie taian makkoilla tuola sänkysä happinaamari pääsä ja
alla sähkönen patjanlämmitin ja päälä sähköviltti.

lampaat_laitumella_naima_aslak.jpg

Mutta kyllä se pittää välisä sen verran ulukona käyä, että saapi nuota
lamphaja vähän laiuntaa.

Miepä alan nyt nuolemhan niitä haavoja, mutta mie luppaan kiriottaa
teile kesälä lissää.

Ko son mulla välilä tuo aika niin kortila, että ei meinaa ees ehtiä hen-
kittämhän ko on niin kiire.

Mutta olhampa met kuulola ja näölä taas paremala ajala.

Terhveisiä kaikile

Naima-Aslak
päk tuu tö pisnes