Päivitetty 22.5.2019

----------------------------------

Muistathan, että viikoittain ilmestyy uusi

Viikon ruokavinkki

Grilli- ja parillaherkkuja
Savustetut
Vartaat

-----------------------------------

Käytä sivustollamme olevaa Googlen täsmähakua, löydät nopeasti ja helposti haluamasi ohjeen esim. käyttämällä raaka-aineen nimeä.

Ohjeita jo yli 1000.

-------------------------------

---------------------------------

Maanjäristykset reaaliajassa Espanjassa

-------------------------------- Niño:

Työkyvyttömyys-
eläkkeen verotus Espanjassa

Espanjan kansalaisuuden hakeminen

Passihakemus verkossa - Sähköä passiasiointiin

---------------------------------

Find more about Weather in Helsinki, FI

Find more about Weather in Málaga, SP

--------------------------------

Copyright

Sivuston ja kuvien osittainenkin kopiointi on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sivuston sisältöä ei saa kopioida kaupallisessa tarkoituksessa.

Kaikki oikeudet pidätetään - All Rights Reserved

© carloskokki.com

Lue tekijänoikeuslaista täältä

---------------------------------

Pakkasen panema

Hölökyn kölökyn, nunnuka nunnuka ….

No miehän se vain täälä taasen.

Voi kauhia paikka ko on taas menny aikaa ko mie olen viimeksi teile kuulumisia
kertonu, mutta ko mie ole ravannu tätä Malakan ja Luosthon väliä aina tämän tästä.

Mutta nyt mie sitte päätin ottaa aikaa tähän kiriottamishen ja kertua teile uusimmat
kujhet.

vesikeli_nollakeli_nuoskalumi_naima_aslak.jpg

On se vain kuulkaa ilimoja pielly, ko mie jouluksi sinne Luosthole lenthää luikhautin
niin sielä oli ihan vesikeli.

Sielä met siittä nuoskalumesta tehthin lumilyhtyjä ja lumilinnoja piha täythen
Naima-Ulihhan ja Hillan kans.

Hiki pääsä ne sielä pihala jylläs ja meilä oli niin mukavaa.

Mutta kyllä sielä on nyt jäläkhenpäin ollu niin kylymää että kusiki oli jäänyt kaarele,
son ollu kuulkaa tosi kylymää silloin.

Tethän muistatta ko mie jouvuin tekehmän semmosen vesivahinkoremontin itele,
niin siittä se Aina-Impiki innostu sitten vähän tekehmän ittelhen keittiöremonttia.

naima_aslak_kahvilla_pannumyssy_keittioremontti.jpg

Soli kuulkaatte ottanu kaikki kaapinovet irti ja hankannut net puhthaksi, jonka
jäläkhen soli maalannu net itte.

Miekö menin sielä käyhmän niin mie olin ko puula päähän lyöty, ko kaikki tavarat
näky kaapeista ko net ovet oli vielä kuivaamasa, soli kuulkaa ko ois ollu semmoset
avointen ovien päivät.

Voi kauhia ko sillä Impilä on sitä tavaraa sielä kaapeisa, ja sillä on vielä osa sielä
vanhasa kotimökisäki.

Mie mietin tuosa ennen joulua että mitenkhän mie saisin semmosen ilimakuivatun
kinkun vietyä Suohmen jotta met sitä voitas sitte jouluna vähän vuolla.

ilmakuivattu_kinkku_kasikayttoinen_siivutuskone_naima_aslak.jpg

Ko net kaikki oli niin isoja että eihän se sorkka olis mahtunu matkalaukhun, eikä
sitä voinu sahata poiskhan, niin sitte mie hoksasin että miepä ostankin semmosen
luuttoman kinkun.

Kyllä net kuulkaatte sielä turvallisuustarkistuksesa vähän katto pitkhän sitä minun
laukkua, siinä oli äijää ja koiraa ko pipua sen laukun ympärilä, niin hyvät hajut siittä
vishin lähti.

Sitte net lopula hoksas että kinkkuhan se sielä kapsäkisä oli ja net päästi sen
menehmän ruuhman.

jouluvaloja_pihalla_naima_aslak.jpg

Sielä mie sitte Luoshtola joulua vietin ja ihhailin pihhaa ko Aina oli sen koristellu
kaikenlaisila valoila.

aurinko_nayttaytyi_pohjoissuomessa_kaamos_on_voitettu_naima_aslak.jpg

Son se kaamoski nyt taittunu tuola pohojesesa ja aurinkoki on alakanu paistamhan
sielä, son hyvä niin ei tartte pittää kokoaikaa valoja sisälä.

Ko miehän olen kertonu teile siittä minun matkatoimistosta, niin mie olen nyt pitäny
hotelia auki semmosela vajjaa käytölä.

Ko näin talavela on vähän hiliasempaa ja ko tuola rannala ei voi oikein maata ko
on niin kylymää ollu täälä epsaniasaki.

tumbonat_takapihalla_naima_aslak.jpg

Mie tuone rantatalon takapihale kärräsin net aurinkonottotoolit ja muut ettei se
talavimyrsky niitä vie tuone merhen.

Mutta kaikkia net turistit kuulkaa haluaa.

Niille pittää olla lämmitetty uima-allas että net saa käyvä siinä uimasa.

On se vain kumma ko suomesa käyhän uimasa avanosa ja pyörimäsä lumihankesa ja
täälä epsaniasa pittää sitte olla lämmitetty uima-allas.

En mie kaikkia pysty järiestämhän siihen hinthan jotka mulla on ollu siinä matkapaketisa.

Kyllä net on kulut mullaki tuosta hotelista.

kylpyamme_kuuma_vesi_allas_naima_aslak.jpg

Mie tariosin sen lämmitetyn uima-althan tilale yhele pariskunnale semmosta isua
kylypyhuonetta ja veenkeitintä, että net saa keittää vettä siihen amheshen jos
hanasta ei tule tarpheksi kuumaa vettä.

Nytkö mie vielä muistan niin pittääpä kertua että mie se alotin vuojen vauhikhasti.

Ko mie kävin tuola Malakan sairaalasa semmosesa vuosihuolosa ja ootin ommaa
vuorua niin minua alako pyöryttämhän.

Siinä mie penkilä istuin ja maalima pyöri silimisä ja sitten joku sammutti valot ko kaikki
meni pimiäksi.

Sitte ko mulla alako vähän näkyhmän valua silimisä, niin mie tunsin ko ainaki 6 kättä
kopeloi minua ja selekä tuntu niin kylymältä.

Mie aattelin että mihinkhän jäähalhin minut on viety ja sitte mie hoksasin että miehän
makkaan sairaalan kivilattiala ja minun ympärilä oli kauhia kuhina.

Sitte ko net ihimiset hoksas että mie olen vähän tajuisa, niin net nosti minut sänkhyn ja
sitte menthin niin että hippulat vain vinku hishin jolla met sitte menthin sinne ensiaphun.

Sielä mie sitte olin semmosesa tutkimushuohnesa ja sielä oli 6 lääkäriä ja 2 hoitaijaa.

Ei net mithän vikkaa minusta löytänhe ja net passitti minut kothin.

Mutta ko mulla oli kontrolli sielä alhala niin mie pyysin sitä yhtä tutkinutta lääkäriä
soittamhan sinne alakerthan että mie tulen ko mie ehin.

Ko ne net lopettaa niitten kontrollien oton 12 aikhan päivälä ja kello oli vaikka mitä,
niin aattelin että net alakaa huutamhan mulle jos niile ei joku isompi herra ilimota
että mie olen tulosa.

Miekö sain paperin siltä lääkäriltä että mie olen ollu sielä tutkittavana, niin mie vilikasin
sitä paperia ja sanoin että olekko sie Murssiasta, niin se lääkäri nauro että ei ole sieltä
mutta se MU tarkottaa siinä sen nimen peräsä meetiko urkensia.

Son semmonen niinko ensiapulääkäri.

pyoratuoli_rullatuoli_naima_aslak.jpg

Lopula mie sitte pääsin takasin sinne alakerthan ko se yks hoitaja minut pyörätoolila
vei sinne.

jalkojen_paine_tutkimus_malagan_yliopistollinen_sairaala_naima_aslak.jpg

Mie sitte pikasesti kävin siinä kontorolisa ja jäin oottamhan tuloksia siihen käytäväle,
niin sieltä jostaki tuli kaks lääkäriä ja yks hoitaja.

Met siinä käsipäivät sanothin ja sitte net kysy että muistanko mie hejät.

Sille toisele lääkärile mie sanoin, että kyllä mie sinut muistan ko sulla oli niin lämpimät
käjet.

Sillä alako naurattamhan ja se sano että son kynekolooki.

Niin, että kaikkia se mieki olen nyt sitte kokenu ko kynekolooki on tutkinu minua,
mutta onneksi soli heti hoksannu että mulla on jotaki vikkaa yläpään puolela eikä
sielä alapääsä.

Kotona mie sitte illala hoksasin että minhun oli liimattu semmosia lappuja rinthan ja
niitä mie sitte revin irti ja tais siinä lähtiä muutama rintakarvaki matkasa.

sydankayra_naima_aslak.jpg

Mie ihimettelin että miksi net oli semmosia minhun liimanhe ja sitte mie hoksasin että
net oli ottanhe minusta semmosen syänkäyrän.

Tuo mulle sattu heti sen jäläkhen ko mie olin tullu joulun vietosta sieltä pohojosesta,
mutta ei se minun vauhtia hiastanu ko miehän jo olin loppuviikola Matritisa kattomasa
semmosta Loppiaiskulukuetta.

Mie sielä samala kävin neuvotteluja siittä että pitäskhän minun laajentaa tuota
matkatoimiston valikoimaa semmoshin kaupunkilomhin näitten rantakohtejen lisäksi.

Oli se kuulkaa mahtavvaa katottavvaa se kulukue sielä Matritisa, ihimisiä oli ko meren
muttaa ja lapset keräs karamelliä sieltä kavulta ko net erilaiset hahamot ja muut niitä
niiltä lavoilta heitteli.

hanhilauma_madridissa_naima_aslak.jpg

Sitte sielä oli semmonen iso parvi hanhia jokka juosta jolokutteli pitkin katuja.

pollo_madridissa_naima_aslak.jpg

Kauhia ko mie säikähin sitä yhtä leijuvvaa elukkaa, mie ensin luulin että net on
tuohne Luostholta siittä hotelin repsasta sen totteemipaalun ko semmonen pöllön
näkönen elukka leiju sielä ilimasa, mutta sitte mie hoksasin että soliki vain
semmonen ilimapallo.

Mulla tuli kuulkaatte ihan semmonen nostalkinen olo ko mie näin semmosen ison
kasan valakosia ilimapalloja ja siinä sitte roikku ja voimisteli yks nainen.

ilmapallot_madridissa_naima_aslak.jpg

Soli vähän niinkö se halapalentokone jolla mie silloin vuosia sitte tulin tänne epsanihhan.

Mie en nyt muista oliko se sama reissu jolloinka mie eksyin sielä Lonthoon kentälä,
ko minun piti mennä oikiale vai oliko se vasemale sinne lentokonheshen, niin mie
kuitenki käännyin väährään suunthan ja jouvuin veshan.

En mie muuten olis menny niisä ovisa sekasin mutta ko net sielä Enklanisa kulukee
väärälä puolela ja met oikiala.

joulukuusi_madridissa_naima_aslak.jpg

Kyllä soli kuitenki aika hauska matka, mutta niin soli tuo Matritin reissuki.

Nyt minun pittää miettiä nuita matkatoimisto kuvioja uusiksi ko se minun luotto-opas
Anna-Manna halus alakaa lentoemoksi ja nyt se sitte lentelleen semmosesa elliitti-
virmasa, sillä on ollu niin hoppu että son hukannu puhelimensaki eikä se ole joutanu
käyhmän es lukemasa sähköpostiihan.

Mie sille tariosin parempaa palakkaa ja hyviä luontasetuja mutta vishin se toinen
virma tarios parempaa.

lentoyhtio_naima_aslak_naima_matkat.jpg

Eikä net minun vastukset tuohon Anna-Mannan uuthen ammathin loppunhe, ko se
mejän Rookeki otti ja lähti takasin sinne Suohmen.

Sielä se nyt on totuttelemasa pakkashin ja räntäsatheishin, silläki on uus ammatti
tievosa, siittä tullee semmonen aupauri, semmonen joka hoitaa lapsia, son eri ko
semmonen lastentarhakyttä.

Miekö en ensin meinannu oikein uskua että se Rooke lähtee takasin, niin se kerto
mulle mitä kaikkia sille oli sattunu täsä vajjaan vuojen aikana.

Ko sehän oli sielä minun hotelila semmosena resepsoonipäälikkönä ja sitte se innostu
että jos hänki kokkeilee niitä puhelinluureja oikein ammatikshen.

Se meni töihin yhthen semmoshen puhelinpäivystykshen josa otethin elläinlääkärin
ajanvarrauksia vasthan, soli sielä sitten muutaman viikon töisä, mutta sielä oli ollu
huono ilimapiiri.

Yks semmonen korppikotka oli ottanut Rooken semmoseksi kohtheksi ja oli nokkinu
ko petolintu kokoajan.

Eihän semmosta kukhan kestä ja niin se Rooke sitte joutu sairaslomale.

kissa_kissanpentu_valkoinen_kissa_naima_aslak.jpg

Voi kauhia ko soli aivan maasa, mutta se virkoni vähän ko se sai päivähoithon semmosen
pikkusen mirrin jonka nimi oli Piika tai jotaki sinnepäin.

Soli se oikia omistaja ottanu kyllä sen kissan semmoseksi kesäkissaksi, ko se oli
sitte loppujen lopuksi jättäny se katin Rookele.

Kyllä sitä kaikenlaiset ihimiset elläimiä ottavakki itehlen ja sitte jättää net toisile
hoiettavaksi.

Rookele se kuulkaa otti ja tapahtu kaikenlaista tuon puhelinvirman kans, lopula se
otti ja sano sitte että pitäkää aikavarraamona ihan kokohnan itelänä.

Sitte se otti ja muutti uuthen asunthon ja se se vasta oikia souvi oli.

Soli tahtonu jonkun virman vai oliko se kaks hoitamhan sen muuton, mutta net
molemat oli peruhne sen homman etellispäivänä.

claires_geelikynnet_unas_de_gel_tekokynnet_naima_aslak.jpg

Siinä soli Rooke sitte purru kynsiihän ja hoksannu että nyt meni uuvet keelikynnet
ihan hukhan.

Mulle se soitti ihan häthääntynhenä ja kysy että mistä se saapi tähän häthän uuven
muuttovirman.

Onneksi joku oli jättäny tuone minun hotelin repshan semmosen enklanninkielisen
lehen josa oli sitte ilimotuksia josa luvathin hoitaa muutot.

Mie lähetin numerot Rookele joka sitte oli saanu hommattua uuven muuttomiehen.

Minun piti lähettää net numerot tekstiviestinä ko mie en osannu niitä sanua siittä
lehestä oikein ko net oli enklanniksi.

Mutta hurijin juttu oli se, että ko net tavarat oli saatu authon ja oli pitäny lähtiä kohti
uutta asuntua, niin Rookela ja kuliettajala oli tullu kinnaa siittä että kumphan
suunthan ajethan.

Kuliettaja oli sanonu että pittää aijaa tuone ja Rooke toista, arvakkaapa kumpi oli
voittanu sen!

No se kuliettaja tietenki, ko sillähän se auton ratti oli, mutta soli kuitenkin ollu vääräsä
se kääntymisen suhthen.

Soli ajanu sen auton jolleki kapiale kavule ja kurvaillu vähän kovempaa ja sitte oli
kuulunu kauhia pamhaus ja rushaus ja sen jälähken aivan kauhia jyshäys.

parveke_fuengirola_naima_aslak.jpg

Se muuttoauto oli ajanu liian läheltä semmosta yhtä parveketta ja soli puottanu
sen parvekhen alas kaikkine kaluihnen päivinhen.

Auton katto oli menny rullaleko ko sartiinipurkki ja koko katu oli ollu ihan äimän
käkenä ko se parveke oli tullu rytinälä alas.

Silloin net Rooken villipevot, net kaikki 3 kissaa oli olhe hiliaa, ensimmäistä kertaa
koko aikana.

Ko net oli saahne setvittyä sen parvekhen putuamisen, niin se muutto oli sitte vihoin
ja viimein saatu hoijettua lophun.

Rooke oli ollu aivan kuitti sen homman jäläkhen, enkä mie ihimettele yhthän, non
nuo muutot aina niin raskhaja.

Mutta on se kuulkaa kumma kuinka semmoset perättömät jutut lähtee liikhele.

Joku oli saanu päähänsä että Rooke aikoo salakuliettaa huuhmeja suohmen jollaki
kulietusvirmala ja vielä kehunu sitä ympäri kaupunkija.

Sillä virmala oli kuulema joku koira, joka oli haistanu muka jotaki huuhmeja Rooken
lähettämästä paketista.

Mie ainaki olin tosi järkyttyny tuomosesta jutusta ja ko mie kysyin Rookelta että mistä
soli tuomosen virman löytäny, niin se sano että son semmonen pikkunen pakettiauto-
virma joka viepi tavaraa maasta toishen ja se kuulema ilimottellee paikalisesa lehesä
ja veispuukisa.

Ei taija olla sillä virmala puhthaja jauhoja pussisa tai ainaki se omistajien pururata
on tyhyjä.

sementtitehdas_malagassa_naima_aslak_pontikkatehdas.jpg

Olenko mie muistanu kertua että miehän pistin tännekki pysthyn semmosen pikkusen
tehthan josa mie voin omia liemiä keitellä.

Mutta ko son täälä vähän hankallaa tuo maasthon katuaminen, niin minun piti naamijoija
se pannu maasthon sopivaksi.

palanut_palmu_naima_aslak.jpg

Noli net yhet minun hotelin asukhat pitähne sielä eksriimimajotuksesa semmoset
vähän kovemman luokan uuven vuojen pilhet.

Vishin sielä oli joku sammunu sohovale tai johonki nurkhan ko se yks punkalovi oli
palanu ihan karrele, eikä se varmasti ollu syttyny sähköjohoista ko siinä punkalovisa
ei ole etes sähköjä.

palanut_bungalow_naima_aslak.jpg

Kauhia remonttihan sinne tullee, että saapi punkalovin kunthon.

No soli kuulkaa taas se minun serkkulikka sieltä pääkaupunkiseuvulta käymäsä
täälä rannikola.

ilotytto_maksullinen_nainen_katuprostituutio_naima_aslak.jpg

Ko soli taas saanu päähänsä että se tulis töihin tänne rannikole, soli käyny kattomasa
sopivaa kavunkulumaa ittelhen.

Ei sillä ollu kauppa käyny ja sitte soli päättäny että se jatkaa hommiihan sielä suomesa,
ko sillä on sielä jo vakkiintunu asiakaskunta.

kusiampari_pissaampari_bussipysakki_naima_aslak.jpg

Oli se kuulkaa jollaki välähtäny ko soli laittanu semmosele linia-autopysäkile sinkki-
ämpärin sitä varten jos jollaki alakaa kusettamhan kesken automatkan.

ohjelappu_ohjekyltti_opastetaulu_naima_aslak.jpg

Ei tartte käyvä naisthenkan kyykkykusela ko voipi istua ämpärile ja lorruutta sinne,
pittää vain olla varovainen ettei perse jäävy siihen rautaämpärhin kiini.

Son kyllä aivan kauhian näköstä ko palthet on täynä semmosia keltasia pisthejä.

Olettako tet katthonhe niitä ölympiälaisia?

Aina-Impi oli oikein sytyttäny pihahlen semmosen ölympiätulen, että se pääsee
semmoshen kisaviilikshen.

Mie toi sivakat suomesta tänne että mie saan oikein viilistellä ko tullee hiihtuva
telekkarista.

Tuone mie seinää vasten net pysthyn laitoin, mutta ei net sielä kauvaa pysyhne ko
joku oli net sieltä vieny.

Ei niisä kyllä ollu kunnon pitovoitheja pohojasa ko mie en ollu niitä voijellu, miekö
ajattelin vain tuosa hotelin aulasa vähän paikalisile ja hotelin asukhaile temonsroia
sitä hiihtua.

Onko teistä kukhan nähäny tuola kaupunkila semmosta mäystinsuksila hiihtävvää
ihimistä?

Mie eppäilen että varas on ihiminen ko niitä suksia on vain kaks, tai sitte sielä on ollu
kaks jalakapuolta varkhana.

Jos oletta nähähne niin sanokaa sille että pallauttaa net sukset mulle tai hakkeepi
ainaki nuot sauvakat että on helepompi sivakoija.

Nyt on asia kuulkaa sillälaila että mie alan nyt sohovapotoksi ja vahtaan nuo ölympiä-
kisat ja kiriotan sen jäläkhen lissää teile.

Son niin kätevää ko voipi niitä kisojen hailaitteja vielä viilistellä tuolta viteovilimiltä.

Olokaapa ihimisiksi

Asta lueko amikos

Naima-Aslak, tirehtööri