Päivitetty 13.10.2021

-----------------------------------

Alla olevasta linkistä
löytyy

ruokavinkki

Samalta sivulta löydät myös linkkivinkkejä.

Meidän alla olevilla pikakuvakkeilla löydät ruokaohjeita nopeasti.

Grilli- ja parillaherkkuja

Savustetut

Pastaruokia

Perunaruokia

Riisiruokia

Uuniruokia

Pataruokia

AirFryer, ilmafriteerausruokia

Öljyfriteerausruokia

Grillivartaat

Meidän yllä olevilla pikakuvakkeilla löydät ruokaohjeita nopeasti.

-----------------------------------

Käytä sivustollamme olevaa Googlen Oma Hakua, löydät nopeasti ja helposti haluamasi ohjeen esim. käyttämällä raaka-aineen nimeä tai valmistustapaa mm. savustettu, paistettu jne.

-------------------------------

Maanjäristykset reaaliajassa Espanjassa

--------------------------------

Niño:

Kaasun käyttö Espanjassa

Espanjan kansalaisuuden hakeminen

Päivitetty 23.9.2021

--------------------------------

Copyright

Sivuston ja kuvien osittainenkin kopiointi on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Воспроизведение любой части этого сайта без нашего письменного разрешения запрещено.

No part of this site may be reproduced without our written permission.

Ninguna parte de este sitio puede reproducirse sin nuestro permiso por escrito.

Sivuston sisältöä ei saa kopioida kaupallisessa tarkoituksessa.

Kaikki oikeudet pidätetään - All Rights Reserved

© carloskokki.com

Lue tekijänoikeuslaista täältä

---------------------------------

Pakkasen panema

Hölökyn kölökyn, nunnuka nunnuka ….

No miehän se vain täälä taasen.

Voi kauhia paikka ko on taas menny aikaa ko mie olen viimeksi teile
kuulumisia kertonu, mutta ko mie ole ravannu tätä Malakan ja Luosthon
väliä aina tämän tästä.

Mutta nyt mie sitte päätin ottaa aikaa tähän kiriottamishen ja kertua
teile uusimmat kujhet.

vesikeli_nollakeli_nuoskalumi_naima_aslak.jpg

On se vain kuulkaa ilimoja pielly, ko mie jouluksi sinne Luosthole lent-
hää luikhautin niin sielä oli ihan vesikeli.

Sielä met siittä nuoskalumesta tehthin lumilyhtyjä ja lumilinnoja piha
täythen Naima-Ulihhan ja Hillan kans.

Hiki pääsä ne sielä pihala jylläs ja meilä oli niin mukavaa.

Mutta kyllä sielä on nyt jäläkhenpäin ollu niin kylymää että kusiki oli
jäätyny kaarele, son ollu kuulkaa tosi kylymää silloin.

Tethän muistatta ko mie jouvuin tekehmän semmosen vesivahinkore-
montin itele, niin siittä se Aina-Impiki innostu sitten vähän tekehmän
ittelhen keittiöremonttia.

naima_aslak_kahvilla_pannumyssy_keittioremontti.jpg

Soli kuulkaatte ottanu kaikki kaapinovet irti ja hankannut net puhthaksi,
jonka jäläkhen soli maalannu net itte.

Miekö menin sielä käyhmän niin mie olin ko puula päähän lyöty, ko kaik-
ki tavarat näky kaapeista ko net ovet oli vielä kuivaamasa, soli kuulkaa
ko ois ollu semmoset avointen ovien päivät.

Voi kauhia ko sillä Impilä on sitä tavaraa sielä kaapeisa, ja sillä on vie-
lä osa sielä vanhasa kotimökisäki.

Mie mietin tuosa ennen joulua että mitenkhän mie saisin semmosen
ilimakuivatunkinkun vietyä Suohmen jotta met sitä voitas sitte jouluna
vähän vuolla.

ilmakuivattu_kinkku_kasikayttoinen_siivutuskone_naima_aslak.jpg

Ko net kaikki oli niin isoja että eihän se sorkka olis mahtunu matkalauk-
hun, eikä sitä voinu sahata poiskhan, niin sitte mie hoksasin että miepä
ostankin semmosen luuttoman kinkun.

Kyllä net kuulkaatte sielä turvallisuustarkistuksesa vähän katto pitk-
hän sitä minun laukkua, siinä oli äijää ja koiraa ko pipua sen laukun
ympärilä, niin hyvät hajut siittä vishin lähti.

Sitte net lopula hoksas että kinkkuhan se sielä kapsäkisä oli ja net
päästi sen menehmän ruuhman.

jouluvaloja_pihalla_naima_aslak.jpg

Sielä mie sitte Luoshtola joulua vietin ja ihhailin pihhaa ko Aina oli sen
koristellu kaikenlaisila valoila.

aurinko_nayttaytyi_pohjoissuomessa_kaamos_on_voitettu_naima_aslak.jpg

Son se kaamoski nyt taittunu tuola pohojesesa ja aurinkoki on alakanu
paistamhan sielä, son hyvä niin ei tartte pittää kokoaikaa valoja sisälä.

Ko miehän olen kertonu teile siittä minun matkatoimistosta, niin mie
olen nyt pitäny hotelia auki semmosela vajjaa käytölä.

Ko näin talavela on vähän hiliasempaa ja ko tuola rannala ei voi oikein
maata ko on niin kylymää ollu täälä epsaniasaki.

tumbonat_takapihalla_naima_aslak.jpg

Mie tuone rantatalon takapihale kärräsin net aurinkonottotoolit ja muut
ettei se talavimyrsky niitä vie tuone merhen.

Mutta kaikkia net turistit kuulkaa haluaa.

Niille pittää olla lämmitetty uima-allas että net saa käyvä siinä uima-
sa.

On se vain kumma ko suomesa käyhän uimasa avanosa ja pyörimäsä
lumihankesa ja täälä epsaniasa pittää sitte olla lämmitetty uima-allas.

En mie kaikkia pysty järiestämhän siihen hinthan jotka mulla on ollu
siinä matkapaketisa.

Kyllä net on kulut mullaki tuosta hotelista.

kylpyamme_kuuma_vesi_allas_naima_aslak.jpg

Mie tariosin sen lämmitetyn uima-althan tilale yhele pariskunnale sem-
mosta isua kylypyhuonetta ja veenkeitintä, että net saa keittää vettä
siihen amheshen jos hanasta ei tule tarpheksi kuumaa vettä.

Nytkö mie vielä muistan niin pittääpä kertua että mie se alotin vuojen
vauhikhasti.

Ko mie kävin tuola Malakan sairaalasa semmosesa vuosihuolosa ja
ootin ommaa vuorua niin minua alako pyöryttämhän.

Siinä mie penkilä istuin ja maalima pyöri silimisä ja sitten joku sammut-
ti valot ko kaikki meni pimiäksi.

Sitte ko mulla alako vähän näkyhmän valua silimisä, niin mie tunsin ko
ainaki 6 kättä kopeloi minua ja selekä tuntu niin kylymältä.

Mie aattelin että mihinkhän jäähalhin minut on viety ja sitte mie hok-
sasin että miehän makkaan sairaalan kivilattiala ja minun ympärilä
oli kauhia kuhina.

Sitte ko net ihimiset hoksas että mie olen vähän tajuisa, niin net nosti
minut sänkhyn ja sitte menthin niin että hippulat vain vinku hishin jolla
met sitte menthin sinne ensiaphun.

Sielä mie sitte olin semmosesa tutkimushuohnesa ja sielä oli 6 lääkä-
riä ja 2 hoitaijaa.

Ei net mithän vikkaa minusta löytänhe ja net passitti minut kothin.

Mutta ko mulla oli kontrolli sielä alhala niin mie pyysin sitä yhtä tutki-
nutta lääkäriä soittamhan sinne alakerthan että mie tulen ko mie ehin.

Ko ne net lopettaa niitten kontrollien oton 12 aikhan päivälä ja kello
oli vaikka mitä, niin aattelin että net alakaa huutamhan mulle jos niile
ei joku isompi herra ilimota että mie olen tulosa.

Miekö sain paperin siltä lääkäriltä että mie olen ollu sielä tutkittavana,
niin mie vilikasin sitä paperia ja sanoin että olekko sie Murssiasta, niin
se lääkäri nauro että ei ole sieltä mutta se MU tarkottaa siinä sen nimen
peräsä meetiko urkensia.

Son semmonen niinko ensiapulääkäri.

pyoratuoli_rullatuoli_naima_aslak.jpg

Lopula mie sitte pääsin takasin sinne alakerthan ko se yks hoitaja mi-
nut pyörätoolila vei sinne.

jalkojen_paine_tutkimus_malagan_yliopistollinen_sairaala_naima_aslak.jpg

Mie sitte pikasesti kävin siinä kontorolisa ja jäin oottamhan tuloksia
siihen käytäväle, niin sieltä jostaki tuli kaks lääkäriä ja yks hoitaja.

Met siinä käsipäivät sanothin ja sitte net kysy että muistanko mie hejät.

Sille toisele lääkärile mie sanoin, että kyllä mie sinut muistan ko sulla
oli niin lämpimät käjet.

Sillä alako naurattamhan ja se sano että son kynekolooki.

Niin, että kaikkia se mieki olen nyt sitte kokenu ko kynekolooki on tut-
kinu minua, mutta onneksi soli heti hoksannu että mulla on jotaki vik-
kaa yläpään puolela eikä sielä alapääsä.

Kotona mie sitte illala hoksasin että minhun oli liimattu semmosia lap-
puja rinthan ja niitä mie sitte revin irti ja tais siinä lähtiä muutama rin-
takarvaki matkasa.

sydankayra_naima_aslak.jpg

Mie ihimettelin että miksi net oli semmosia minhun liimanhe ja sitte mie
hoksasin että net oli ottanhe minusta semmosen syänkäyrän.

Tuo mulle sattu heti sen jäläkhen ko mie olin tullu joulun vietosta siel-
tä pohojosesta, mutta ei se minun vauhtia hiastanu ko miehän jo olin
loppuviikola Matritisa kattomasa semmosta Loppiaiskulukuetta.

Mie sielä samala kävin neuvotteluja siittä että pitäskhän minun laa-
jentaa tuota matkatoimiston valikoimaa semmoshin kaupunkilomhin
näitten rantakohtejen lisäksi.

Oli se kuulkaa mahtavvaa katottavvaa se kulukue sielä Matritisa, ihi-
misiä oli ko meren muttaa ja lapset keräs karamelliä sieltä kavulta ko
net erilaiset hahamot ja muut niitä niiltä lavoilta heitteli.

hanhilauma_madridissa_naima_aslak.jpg

Sitte sielä oli semmonen iso parvi hanhia jokka juosta jolokutteli pitkin
katuja.

pollo_madridissa_naima_aslak.jpg

Kauhia ko mie säikähin sitä yhtä leijuvvaa elukkaa, mie ensin luulin et-
tä net on tuohne Luostholta siittä hotelin repsasta sen totteemipaalun
ko semmonen pöllön näkönen elukka leiju sielä ilimasa, mutta sitte mie
hoksasin että soliki vain semmonen ilimapallo.

Mulla tuli kuulkaatte ihan semmonen nostalkinen olo ko mie näin sem-
mosen ison kasan valakosia ilimapalloja ja siinä sitte roikku ja voimis-
teli yks nainen.

ilmapallot_madridissa_naima_aslak.jpg

Soli vähän niinkö se halapalentokone jolla mie silloin vuosia sitte tulin
tänne epsanihhan.

Mie en nyt muista oliko se sama reissu jolloinka mie eksyin sielä Lont-
hoon kentälä, ko minun piti mennä oikiale vai oliko se vasemale sinne
lentokonheshen, niin mie kuitenki käännyin väährään suunthan ja jou-
vuin veshan.

En mie muuten olis menny niisä ovisa sekasin mutta ko net sielä Enk-
lanisa kulukee väärälä puolela ja met oikiala.

joulukuusi_madridissa_naima_aslak.jpg

Kyllä soli kuitenki aika hauska matka, mutta niin soli tuo Matritin reis-
suki.

Nyt minun pittää miettiä nuita matkatoimisto kuvioja uusiksi ko se
minun luotto-opas Anna-Manna halus alakaa lentoemoksi ja nyt se
sitte lentelleen semmosesa elliittivirmasa, sillä on ollu niin hoppu
että son hukannu puhelimensaki eikä se ole joutanu käyhmän es lu-
kemasa sähköpostiihan.

Mie sille tariosin parempaa palakkaa ja hyviä luontasetuja mutta vis-
hin se toinen virma tarios parempaa.

lentoyhtio_naima_aslak_naima_matkat.jpg

Eikä net minun vastukset tuohon Anna-Mannan uuthen ammathin lop-
punhe, ko se mejän Rookeki otti ja lähti takasin sinne Suohmen.

Sielä se nyt on totuttelemasa pakkashin ja räntäsatheishin, silläki on
uus ammatti tievosa, siittä tullee semmonen aupauri, semmonen joka
hoitaa lapsia, son eri ko semmonen lastentarhakyttä.

Miekö en ensin meinannu oikein uskua että se Rooke lähtee takasin,
niin se kerto mulle mitä kaikkia sille oli sattunu täsä vajjaan vuojen
aikana.

Ko sehän oli sielä minun hotelila semmosena resepsoonipäälikkönä
ja sitte se innostu että jos hänki kokkeilee niitä puhelinluureja oikein
ammatikshen.

Se meni töihin yhthen semmoshen puhelinpäivystykshen josa otethin
elläinlääkärin ajanvarrauksia vasthan, soli sielä sitten muutaman viikon
töisä, mutta sielä oli ollu huono ilimapiiri.

Yks semmonen korppikotka oli ottanut Rooken semmoseksi kohtheksi
ja oli nokkinu ko petolintu kokoajan.

Eihän semmosta kukhan kestä ja niin se Rooke sitte joutu sairaslomale.

kissa_kissanpentu_valkoinen_kissa_naima_aslak.jpg

Voi kauhia ko soli aivan maasa, mutta se virkoni vähän ko se sai päivä-
hoithon semmosen pikkusen mirrin jonka nimi oli Piika tai jotaki sinne-
päin.

Soli se oikia omistaja ottanu kyllä sen kissan semmoseksi kesäkissak-
si, ko se oli sitte loppujen lopuksi jättäny se katin Rookele.

Kyllä sitä kaikenlaiset ihimiset elläimiä ottavakki itehlen ja sitte jät-
tää net toisile hoiettavaksi.

Rookele se kuulkaa otti ja tapahtu kaikenlaista tuon puhelinvirman
kans, lopula se otti ja sano sitte että pitäkää aikavarraamona ihan
kokohnan itelänä.

Sitte se otti ja muutti uuthen asunthon ja se se vasta oikia souvi oli.

Soli tahtonu jonkun virman vai oliko se kaks hoitamhan sen muuton,
mutta net molemat oli peruhne sen homman etellispäivänä.

claires_geelikynnet_unas_de_gel_tekokynnet_naima_aslak.jpg

Siinä soli Rooke sitte purru kynsiihän ja hoksannu että nyt meni uuvet
keelikynnet ihan hukhan.

Mulle se soitti ihan häthääntynhenä ja kysy että mistä se saapi tähän
häthän uuven muuttovirman.

Onneksi joku oli jättäny tuone minun hotelin repshan semmosen enk-
lanninkielisen lehen josa oli sitte ilimotuksia josa luvathin hoitaa muu-
tot.

Mie lähetin numerot Rookele joka sitte oli saanu hommattua uuven
muuttomiehen.

Minun piti lähettää net numerot tekstiviestinä ko mie en osannu niitä
sanua siittä lehestä oikein ko net oli enklanniksi.

Mutta hurijin juttu oli se, että ko net tavarat oli saatu authon ja oli pi-
täny lähtiä kohti uutta asuntua, niin Rookela ja kuliettajala oli tullu kin-
naa siittä että kumphan suunthan ajethan.

Kuliettaja oli sanonu että pittää aijaa tuone ja Rooke toista, arvakkaa-
pa kumpi oli voittanu sen!

No se kuliettaja tietenki, ko sillähän se auton ratti oli, mutta soli kui-
tenkin ollu vääräsä se kääntymisen suhthen.

Soli ajanu sen auton jolleki kapiale kavule ja kurvaillu vähän kovem-
paa ja sitte oli kuulunu kauhia pamhaus ja rushaus ja sen jälähken ai-
van kauhia jyshäys.

parveke_fuengirola_naima_aslak.jpg

Se muuttoauto oli ajanu liian läheltä semmosta yhtä parveketta ja soli
puottanu sen parvekhen alas kaikkine kaluihnen päivinhen.

Auton katto oli menny rullaleko ko sartiinipurkki ja koko katu oli ollu
ihan äimän käkenä ko se parveke oli tullu rytinälä alas.

Silloin net Rooken villipevot, net kaikki 3 kissaa oli olhe hiliaa, ensim-
mäistä kertaa koko aikana.

Ko net oli saahne setvittyä sen parvekhen putuamisen, niin se muutto
oli sitte vihoin ja viimein saatu hoijettua lophun.

Rooke oli ollu aivan kuitti sen homman jäläkhen, enkä mie ihimettele
yhthän, non nuo muutot aina niin raskhaja.

Mutta on se kuulkaa kumma kuinka semmoset perättömät jutut lähtee
liikhele.

Joku oli saanu päähänsä että Rooke aikoo salakuliettaa huuhmeja
suohmen jollaki kulietusvirmala ja vielä kehunu sitä ympäri kaupun-
kija.

Sillä virmala oli kuulema joku koira, joka oli haistanu muka jotaki
huuhmeja Rooken lähettämästä paketista.

Mie ainaki olin tosi järkyttyny tuomosesta jutusta ja ko mie kysyin
Rookelta että mistä soli tuomosen virman löytäny, niin se sano että
son semmonen pikkunen pakettiautovirma joka viepi tavaraa maasta
toishen ja se kuulema ilimottellee paikalisesa lehesä ja veispuukisa.

Ei taija olla sillä virmala puhthaja jauhoja pussisa tai ainaki se omis-
tajien pururata on tyhyjä.

sementtitehdas_malagassa_naima_aslak_pontikkatehdas.jpg

Olenko mie muistanu kertua että miehän pistin tännekki pysthyn sem-
mosen pikkusen tehthan josa mie voin omia liemiä keitellä.

Mutta ko son täälä vähän hankallaa tuo maasthon katuaminen, niin mi-
nun piti naamijoija se pannu maasthon sopivaksi.

palanut_palmu_naima_aslak.jpg

Noli net yhet minun hotelin asukhat pitähne sielä eksriimimajotuksesa
semmoset vähän kovemman luokan uuven vuojen pilhet.

Vishin sielä oli joku sammunu sohovale tai johonki nurkhan ko se yks
punkalovi oli palanu ihan karrele, eikä se varmasti ollu syttyny sähkö-
johoista ko siinä punkalovisa ei ole etes sähköjä.

palanut_bungalow_naima_aslak.jpg

Kauhia remonttihan sinne tullee, että saapi punkalovin kunthon.

No soli kuulkaa taas se minun serkkulikka sieltä pääkaupunkiseuvulta
käymäsä täälä rannikola.

ilotytto_maksullinen_nainen_katuprostituutio_naima_aslak.jpg

Ko soli taas saanu päähänsä että se tulis töihin tänne rannikole, soli
käyny kattomasa sopivaa kavunkulumaa ittelhen.

Ei sillä ollu kauppa käyny ja sitte soli päättäny että se jatkaa hommii-
han sielä suomesa, ko sillä on sielä jo vakkiintunu asiakaskunta.

kusiampari_pissaampari_bussipysakki_naima_aslak.jpg

Oli se kuulkaa jollaki välähtäny ko soli laittanu semmosele linia-auto-
pysäkile sinkkiämpärin sitä varten jos jollaki alakaa kusettamhan kes-
ken automatkan.

ohjelappu_ohjekyltti_opastetaulu_naima_aslak.jpg

Ei tartte käyvä naisthenkan kyykkykusela ko voipi istua ämpärile ja lor-
ruutta sinne, pittää vain olla varovainen ettei perse jäävy siihen rauta-
ämpärhin kiini.

Son kyllä aivan kauhian näköstä ko palthet on täynä semmosia kelta-
sia pisthejä.

Olettako tet katthonhe niitä ölympiälaisia?

Aina-Impi oli oikein sytyttäny pihahlen semmosen ölympiätulen, että se
pääsee semmoshen kisaviilikshen.

Mie toi sivakat suomesta tänne että mie saan oikein viilistellä ko tullee
hiihtuva telekkarista.

Tuone mie seinää vasten net pysthyn laitoin, mutta ei net sielä kauvaa
pysyhne ko joku oli net sieltä vieny.

Ei niisä kyllä ollu kunnon pitovoitheja pohojasa ko mie en ollu niitä voi-
jellu, miekö ajattelin vain tuosa hotelin aulasa vähän paikalisile ja ho-
telin asukhaile temonsroia sitä hiihtua.

Onko teistä kukhan nähäny tuola kaupunkila semmosta mäystinsuksi-
la hiihtävvää ihimistä?

Mie eppäilen että varas on ihiminen ko niitä suksia on vain kaks, tai
sitte sielä on ollu kaks jalakapuolta varkhana.

Jos oletta nähähne niin sanokaa sille että pallauttaa net sukset mulle
tai hakkeepi ainaki nuot sauvakat että on helepompi sivakoija.

Nyt on asia kuulkaa sillälaila että mie alan nyt sohovapotoksi ja vah-
taan nuo ölympiäkisat ja kiriotan sen jäläkhen lissää teile.

Son niin kätevää ko voipi niitä kisojen hailaitteja vielä viilistellä tuolta
viteovilimiltä.

Olokaapa ihimisiksi

Asta lueko amikos

Naima-Aslak, tirehtööri